Zbigniew Mirek

Rada Naukowa PKE Małopolska

Zbigniew Mirek

Prof dr hab.

Biolog, pracownik naukowy i wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Napisał ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 24 książki; współautorstwo 3 wydań opracowania „Flora Polski. Rośliny chronione"

W latach 2007-2011 przewodniczący Komitetu Botaniki PAN, w latach 2007 - 2015 przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN, od 2016 wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody (organu doradczego rządu) i przewodniczący Międzynarodowego Zespołu d/s Puszczy Białowieskiej (2018/2019) działającego przy Ministerstwie Środowiska.

W PKE od 1982 roku natomiast od 2016 roku członek i ekspert Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego. Członek Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od paru lat zajmuje się także ekoteologią i ekoetyką.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra