Sofia Biletska

Rada Naukowa PKE Małopolska

Sofia Biletska

Lekarz chorób wewnętrznych oraz doktorant w Dniepropietrowskiej Akademii Medycznej (Ukraina)

Alergolog, lekarz chorób wewnętrznych oraz doktorant w Dniepropietrowskiej Akademii Medycznej (Ukraina).

Mieszka od 4 lat w Krakowie, ceniony lekarz w placówkach medycznych Krakowa
Uczestniczy w kongresach alergologicznych m.in. Ukraina, Finlandia, Polska
Członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI)
Manager projektu PKE współpracy medycznej (alergia) polsko-ukrainskiej
Członek Rady Naukowej PKE Małopolska.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra