Gabriela Tomik

Rada Naukowa PKE Małopolska

Gabriela Tomik

Mgr

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, samorządowiec, ekonomista, propagatorka zrównoważonego rozwoju Polski opartego na uzyskaniu dostępu do najbardziej ekologicznego, nowoczesnego transportu wodnego oraz racjonalnej gospodarce wodnej.

Współzałożycielka „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ", od 2018r Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra