Bogusław Sonik

Rada Naukowa PKE Małopolska

Bogusław Sonik

Mgr

Prawnik absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat siedemdziesiątych uczestnik opozycji demokratycznej, w wolnej Polsce jako Poseł i Europoseł działa (także) na rzecz ochrony środowiska i wspiera działania proekologiczne, m.inn jako Europoseł Członek Komisji Ochrony Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczenstwa Żywności (2 kadencje- 10 lat) jako Poseł (2015-2018) Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, aktualnie członek parlamentarnych zespołów: m.inn d/s monitorowania gospodarki odpadami środowiska, energii i klimatu, Zielonego Ładu.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra