Alfred Król

Rada Naukowa PKE Małopolska

Alfred Król

Dr inż. Nauk Leśnych

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, b.pracownik naukowy tej uczelni, członek Rad Naukowych Parków narodowych .m.inn Babiogórskiego, Ojcowskiego,Tatrzańskiego, autor 130 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony lasu,ochrony przyrody, entomologii leśnej,prognozowania i zwalczania chorób i szkodników leśnych, aktualnie Przewodniczący Rady Okręgu Ligi ochrony Przyrody w Krakowie.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra